Izolačné sklo | IZOGLOBAL, s.r.o.

Izolačné sklá sú zložené z dvoch alebo troch tabúľ skla v hrúbkach a druhoch zodpovedajúcich funkčným, mechanickým a estetickým nárokom. Vzdialenosť jednotlivých skiel vymedzuje rôzne široký dutý dištančný profil (tenkostenné hliníkové, prípadne nerezové alebo plastové profily), ktorý je naplnený vysúšacím prostriedkom – molekulovým sitom. Obvodové spojenie tabúľ skla a dištančného profilu je zabezpečené adhéznym, trvale plastickým tmelom, vonkajší obvod tabúľ skla a dištančného profilu je vyplnený trvale pružným plastickým dvojzložkovým tmelom. Tým je zaručená vysoká odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Vzniknutá dutina medzi dvomi (tromi) sklenenými tabuľami je spravidla vyplnená  inertným plynom (Argón, Kryptón a pod. – na zlepšenie tepelno-izolačných a zvukovo – izolačných  vlastností). Hrúbka medzery je daná hrúbkou dištančného profilu -  štandardný rozmer je 16 mm.

 

 

Konštrukcia izolačného skla

 

 

Jedným z dôležitých parametrov izolačného skla je súčiniteľ prechodu tepla Ug, ktorý určuje mieru straty tepla z interiéru W/m2.K. Jeho dosahované hodnoty sú závislé od druhu použitého skla a počtu tabúľ, šírke dištančného profilu na od druhu plynovej náplne medzitabuľového priestoru. V závislosti od ich kombinácií naše izolačné sklá môžu dosahovať hodnoty Ug = 2,9 až 0,4 W/m2.K

Z hľadiska vlastností a funkcií izolačných skiel ich možno rozdeliť do niekoľkých typov – viď sortiment vyrábaných izolačných skiel.

 

Technické parametre:

-  maximálne výrobné rozmery pre dvojsklo = 3500 x 2500 mm
-  maximálne výrobné rozmery pre trojsklo = 3500 x 2500 mm
-  minimálne výrobné rozmery = 180 x 330 mm
-  formáty – pravouhlé i nepravidelné
-  hrúbková tolerancia pre dvojsklo = +1,2 mm
-  hrúbková tolerancia pre trojsklo = +2,0 mm
-  rozmerová tolerancia pre dvojsklo do 1000 mm = +/- 1,0 mm
-  rozmerová tolerancia pre trojsklo do 1000 mm = +/- 2,5 mm
-  rozmerová tolerancia pre dvojsklo od 1001 do 1500 mm = +/- 1,5 mm
-  rozmerová tolerancia pre trojsklo od 1001 do 1500 mm = +/- 3,5 mm
-  rozmerová tolerancia pre dvojsklo od 1501 mm = +/- 3,5 mm
-  rozmerová tolerancia pre trojsklo od 1501 mm = +/- 4,0 mm